Grondmotorische eigenschappen

Grondmotorische Eigenschappen

Kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid worden de grondmotorische eigenschappen genoemd. Grondmotorische eigenschappen zijn niet alleen van belang bij het sporten, maar ook bij ieders fysieke prestatievermogen (voor bijvoorbeeld de dagelijkse activiteiten) en daardoor zeker ook bij het ouder worden. Waarom die 5 eigenschappen belangrijk zijn, wordt hieronder uitgelegd. Een makkelijk ezelsbruggetje om ze nooit meer te vergeten: onthoudt de afkorting KLUCS!

Kracht

Hieronder wordt spierkracht verstaan. Spierkracht is nodig bij het in beweging brengen van je lichaam en een houding vast te houden. Er zijn verschillende soorten van kracht te onderscheiden, zoals maximaal kracht, krachtuithoudingsvermogen en explosieve kracht. Door variaties in oefeningen, herhalingen, snelheden en gewichten toe te passen, kun je ze specifiek trainen voor de sport die je uitoefent.

Met het ouder worden verliezen we spiermassa. Hierdoor is krachttraining essentieel om belastbaar te blijven en de dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitoefenen.

Lenigheid

Deze eigenschap heeft te maken met de bewegingsvrijheid van spieren en gewrichten. Het verbeteren van de lenigheid heeft tot gevolg dat je grotere bewegingen kunt maken. Lenigheid kan van invloed zijn op de hoeveelheid vermogen die je kunt leveren. Ook kan het ervoor zorgen dat je minder blessures oploopt. Lenigheid is te trainen – binnen ieders grenzen – door bijvoorbeeld yoga.

Een beperkte lenigheid is van invloed op de manier van bewegen en iemands functioneren. Met het ouder worden neemt de bewegingsmogelijkheid van gewrichten af. Gelukkig is ook op oudere leeftijd lenigheid trainbaar. Gerichte oefeningen zijn hierbij wel het meest effectief.

Uithoudingsvermogen

Het uithoudingsvermogen bestaat uit een 2-tal onderdelen: het cardiovasculaire – en spieruithoudingsvermogen. Met het cardiovasculaire uithoudingsvermogen wordt het hart-longsysteem bedoeld. Dit systeem zorgt dat zuurstofrijk bloed naar de spieren wordt getransporteerd. Het spieruithoudingsvermogen daarentegen zorgt ervoor dat de spieren herhaaldelijk kunnen samentrekken zonder moe te worden.

Een inactief leven zorgt voor een verminderde werking van de hart- en longfuncties en zorgt dat het uithoudingsvermogen minder ontwikkeld is. Vooral interval training – het trainen met wisselende intensiteit – is gunstig om het vermogen van de longen en het hart te vergroten. Een goed uithoudingsvermogen zorgt voor veel gezondheidsvoordelen en natuurlijk ook dat een sportprestatie langer volgehouden kan worden.

Coördinatie

Dit betreft een basisvaardigheid die je in staat stelt om gecontroleerd te bewegen. Coördinatie is simpel gezegd de samenwerking tussen zenuwen en spieren. Dit is een echter een complex gebeuren. Door specifieke oefeningen herhaaldelijk te doen wordt de aansturing van de spieren door het zenuwstelsel verbetert.

Niet alleen is een goede coördinatie belangrijk voor sporters om optimaal te kunnen presteren, het is voor iedereen van groot belang. Denk alleen al aan het feit dat je lichaam (onbewust) continu bezig is met stabiliseren en coördineren van gewone bewegingen. Voor ouderen zijn balansoefeningen zeer aan te bevelen voor behoud van een goede coördinatie.

Snelheid

Snelheid is het vermogen om in een bepaalde tijd jezelf of een object te verplaatsen. In veel sporten is dit een belangrijk element. Snelheid is er in veel verschillende vormen, en die dienen dan ook op verschillende manier te worden getraind. Snelheid is alleen goed te trainen als je voldoende lenigheid, coördinatie en kracht bezit.

Naarmate men ouder wordt is loopsnelheid een belangrijke indicator voor functionele mobiliteit en ook de gezondheid. Studies tonen aan dat hiertussen een verband is.

Tot slot

Alle grondmotorische eigenschappen zijn dus van belang voor het verkrijgen en behouden van een gezond lichaam. Dit vraagt om voldoende variatie in de activiteiten. Bij de sporters zal de nadruk liggen op het trainen van één of meerdere eigenschappen die van belang zijn voor de betreffende sport. Bij het ouder worden zijn ze echter allemaal van belang voor het kunnen blijven uitvoeren van dagelijkse activiteiten en dus behoud van zelfstandigheid.

• Larry Kenney, W., Wilmore, J. H. & Costill, D. L. (2016). Inspannings- en sportfysiologie. Houten: Bohn Stafleu van Lochum.
• Sportsites.
• www.medischcontact.nl

Ook interessant: