Nieuw concept van Gezondheid

Positieve Gezondheid

Hoe kun je gezondheid nu het beste definiëren? Arts-onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept Positieve Gezondheid. Hierin wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

In deze bredere kijk op gezondheid is gezondheid iets van ons allemaal, en niet alleen het domein van de zorgprofessionals. Waar voorheen naar gezondheid werd gekeken als de af- of aanwezigheid van ziekte, wordt met dit concept gekeken naar het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan.

Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Dimensies Postieve Gezondheid
  • Lichaamsfuncties: medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie.
  • Mentale functies en beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht.
  • Zingeving: zingeving, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie.
  • Kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans.
  • Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk.
  • Dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, kennis van gezondheid.

Hoe te gebruiken?

Het spinnenweb kan worden gebruikt als gespreksinstrument, bijvoorbeeld tussen een arts en patiënt over diens gezondheid en welbevinden volgens de zes dimensies en de eventuele wens om iets te veranderen.

Aangezien Positieve Gezondheid werkt met empirische termen (en uitgaat van beleving), is het nog beslist geen meetinstrument om gezondheid te meten.

Meer weten?

Kijk op de site van IPH (iph.nl) voor meer en aanvullende informatie.

• Institute for Positive Health (iph.nl).

Ook interessant: