Beweegprogramma: Wandel Samen naar Vitaal Oud!

Wandelen ouderen

Het beweegprogramma ‘Wandel Samen naar Vitaal Oud!’ is opgesteld voor thuiswonende inactieve en semi-actieve ouderen in de leeftijdscategorie van 70-85 jaar die weinig intrinsieke motivatie hebben om te bewegen. Aangezien gemeenten willen dat ouderen langer gezond en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is het belangrijk om kwetsbaarheid bij ouderen terug te dringen en liefst te voorkomen. Gezondheidsproblematieken – door onder meer beperkingen in mobiliteit en eenzaamheid – met als resultaat verminderde zelfstandigheid zorgen voor kwetsbaarheid. Het voldoen aan de Beweegrichtlijnen kan het verschil maken tussen het al dan niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het beweegprogramma betreft een wandelprogramma, waarin tijdens iedere wekelijks begeleide groeps-wandeltraining behalve conditie aan de aspecten kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie aandacht wordt besteed. Het programma duurt 12 weken met als resultaat dat de deelnemers (meer) aan de Beweegrichtlijnen gaan voldoen dan voorheen (de inactieven bereiken het niveau semi-actief en de semi-actieven de norm).

Om thuiswonende inactieve en semi-actieve ouderen aan het bewegen te krijgen en te houden is het belangrijk dat ze worden gemotiveerd en er een gedragsverandering bij ze plaatsvindt. Voor dit beweegprogramma wordt daarom gebruik gemaakt van gedragsmodellen. De gedragsmodellen bevatten factoren die van belang zijn te beïnvloeden zodat de thuiswonende ouderen meer intrinsiek worden gemotiveerd. De motieven van de ouderen om te bewegen zijn onder meer het hebben van een positieve houding over bewegen, het ervaren van sociale steun/verbondenheid, geloof in eigen kunnen/competentie en het hebben van autonomie. Het beweegprogramma voorziet hierin.

Benieuwd naar het hele rapport?