Sarcopenie bij Ouderen verminderen of zelfs voorkomen

vergelijking Spiermassa

Dit betreft een opzet voor een praktijkgericht onderzoek om sarcopenie bij ouderen te verminderen of zelfs te voorkomen. Onder sarcopenie wordt de (leeftijdsgebonden) afname van spiermassa verstaan dat kan resulteren in verminderde spierkracht en spierfunctionaliteit. Bij ruim een derde van de thuiswonende ouderen boven de 60 is dit spiermassaverlies zo ernstig dat er sprake is van sarcopenie. Bij thuiswonende ouderen kan sarcopenie resulteren in valongelukken, breuken, opname in een ziekenhuis of verpleeghuis, functionele afhankelijkheid en zelfs overlijden. Sarcopenie is dus een aandoening die kan leiden tot fysieke beperkingen met verminderde zelfstandigheid als resultaat.

In onze samenleving komt sarcopenie veel voor, maar nog weinig mensen zijn er mee bekend. Behalve dat het ouderen ontbreekt aan kennis over sarcopenie, ontbreekt het zelfs veel zorgprofessionals (huisartsen, fysiotherapeuten) aan kennis hoe ze de juiste diagnose moeten stellen. Het goede nieuws is dat met een gezonde leefstijl het proces van sarcopenie tegen te gaan is.

Het onderzoek heeft als doel om duidelijk te hebben op welke manier sarcopenie het beste onder de aandacht bij ouderen kan worden gebracht zodat de ouderen gestimuleerd worden hun leefstijl aan te passen en daarmee sarcopenie verminderen of voorkomen. Hiertoe zijn zowel theoretische als empirische deelvragen opgesteld. Door middel van een literatuurstudie wordt antwoord gegeven op de theoretische deelvragen. De empirische deelvragen worden beantwoord door middel van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Benieuwd naar het hele rapport?