Verbeterplan voor een Sportvereniging

Atletiekbaan

Dit verbeterplan voor een atletiekvereniging betreft een strategisch advies op hoofdlijnen met bijbehorende verbetermaatregelen voor het weer verkrijgen van een gezonde, toekomstbestendige vereniging.

De atletiekvereniging heeft te maken met problemen die grotendeels te maken hebben met een dalend aantal vrijwilligers, toename van het verloop onder de leden en verminderde inkomsten. Dit is een gevolg van veranderingen in de samenleving als gevolg van diverse cultuursociologische trends als individualisering, mondialisering, informalisering, normvervaging en consumentisme. De vanzelfsprekende verbondenheid en gelijkgestemdheid onder de leden neemt af, wat niet ten goede komt aan de clubcultuur.

De strategie is bepaald met behulp van een SWOT-analyse en een confrontatiematrix, is vervolgens vertaald naar verbetermaatregelen. Aan de vereniging wordt geadviseerd om een fundamentele keuze te maken voor het behoud van een echte vrijwilligersvereniging (door-en-voor-leden). Betaalde krachten dienen niet de vrijwilligers te vervangen. Wel is het zaak te gaan werken aan de cultuur, de informele kant van de vereniging, voor het verkrijgen van voldoende vrijwilligers en het versterken van het clubgevoel.

Benieuwd naar het hele rapport?