Portfolio

Beweegprogramma: Wandel Samen naar Vitaal Oud!

Wandelen ouderenHet beweegprogramma ‘Wandel Samen naar Vitaal Oud!’ is opgesteld voor thuiswonende inactieve en semi-actieve ouderen in de leeftijdscategorie van 70-85 jaar die weinig intrinsieke motivatie hebben om te bewegen. Aangezien gemeenten willen dat ouderen langer gezond en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is het belangrijk om kwetsbaarheid bij ouderen terug te dringen en liefst te voorkomen. Gezondheidsproblematieken – door onder meer beperkingen in mobiliteit en eenzaamheid – met als resultaat verminderde zelfstandigheid zorgen voor kwetsbaarheid. Het voldoen aan de Beweegrichtlijnen kan het verschil maken tussen het al dan niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Sarcopenie bij Ouderen verminderen of zelfs voorkomen

vergelijking Spiermassa

Dit betreft een opzet voor een praktijkgericht onderzoek om sarcopenie bij ouderen te verminderen of zelfs te voorkomen. Onder sarcopenie wordt de (leeftijdsgebonden) afname van spiermassa verstaan dat kan resulteren in verminderde spierkracht en spierfunctionaliteit. Bij ruim een derde van de thuiswonende ouderen boven de 60 is dit spiermassaverlies zo ernstig dat er sprake is van sarcopenie. Bij thuiswonende ouderen kan sarcopenie resulteren in valongelukken, breuken, opname in een ziekenhuis of verpleeghuis, functionele afhankelijkheid en zelfs overlijden. Sarcopenie is dus een aandoening die kan leiden tot fysieke beperkingen met verminderde zelfstandigheid als resultaat.

Workouts Spierkracht armen

Workout armen

Het verzorgen van korte workouts aan senioren via videobellen. De workouts bestaan uit oefeningen gericht op de (boven)armen. Doel is spierversterking na een revalidatietraject.

Verbeterplan voor een Sportvereniging

Atletiekbaan

Dit verbeterplan voor een atletiekvereniging betreft een strategisch advies op hoofdlijnen met bijbehorende verbetermaatregelen voor het weer verkrijgen van een gezonde, toekomstbestendige vereniging.